ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ годишни обучения по ЗБУТ

 

На основание чл. 281 от КТ, ЗЗБУТ и Наредба РД-07-2/2009г. Работодателите имат задължението да осигурят обучение по ЗБУТ и БЗР.

Съгласно нормативната уредба ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ обучения по безопасност и здраве се провеждат:


1 път годишно за:

• Длъжностните лица по чл.24 на ЗЗБУТ и Наредба №3/1998

• Лицата, определени да провеждат инструктажите при работа по Наредба РД -07-2/2009г.

• Членовете на КУТ/ГУТ по реда на Наредба №4/1996


1 път на 2 години за:

• Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси
 

СТМ"КОРТЕКС" предлага дистанционна форма - интернет платформа за обучение:
Цена: на обучение – 50 лева/без ДДС/

Интернет платформата за дистанционно обучение и тестове има няколко модула:

√ учебни материали – ще се запознаете накратко с теорията;
√ упражнения – ще можете да направите пробни тестове и ще виждате верни/грешни отговори;
√ ИЗПИТНИ тестове – след решаване на трите теста с над 80% верни отговори ще получите съответния сертификат от СТМ „КОРТЕКС“.

Ако решите да се обучавате при нас е необходимо да заявите лицата за обучение с две имена; длъжност; вид обучение.
След превод на сумата ще получите достъп до Вашия профил и ще може да влезете в платформата.